Monteringshall & Stämp

Väderskydd

Ett tungt uppdrag för alla väder

I detta projekt hade GBT AB till uppgift att uppföra en väderskyddad monteringshall med arbetsplattformar i flera plan, där den nya löpringen skulle monteras på det nya svepet. Den andra delen av uppdraget var att utföra stämpning för 120 ton på en begränsad yta av ugnsfundamentet. Den tillfälliga lasten kom att hamna över det ställverk med källare som ligger i ugnsfundamentet. Att lösa denna stämpning i 2 plan inne i ett installationsrikt ställverk var en utmaning. Metoden som valdes var att sammankoppla framemoduler till paket, för att på så vis få kompakta stämptorn som kunde bära mycket last.