Industriservice

Från tillverkning till montage

Filterprojekt, Klinkfördelningstorn:

När Cementa skulle installera nya filter i klinkfördelningen fick GBT AB frågan om vi kunde lösa 2 st takhöjningar då de nya filtren var större än de som nu satt där. Problematiken låg dels i tillgängligheten till utsidan av tornet och dels i tidsfaktorn för utförandet. Lösningen vi presenterade var en helt förtillverkad modul med stålstomme, klädd med korrugerad plåt och även med alla anslutningsbeslag mot befintlig konstruktion. Vårat kontor producerade inmätning, projektering och ritningar och sedan tillverkades modulerna i GBT AB:s lokaler på Mojner. Modulerna lyftes på plats med 120 tons mobilkran och svetsades fast inifrån.

Tillverkning
Tillverkning

Lastning
Lastning & Transport

montering
Montering

Den kompletta lösningen

GBT AB har resurser & kompetens för att utföra kompletta serviceuppdrag

Nedan ser du några exempel på uppdrag där vi utfört ställningsbyggnation för tillgänglighet, betongbearbetning i form av borrning & sågning, lyft med teleskoptruck, betong & armering, tätskiktskopletteringar i form av svetsad papp. GBT AB har stor vana att utföra och samordna uppdrag på fasta driftställen med pågående verksamhet. Vi planerar & arbetsbereder alla våra uppdrag, samt utför dokumentation. GBT AB är certifierade BF9K – Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö.

Industriservice

industriservice3