Lagringssilos för flygaska

kyltorn

Ett stabilt projekt för morgondagens cement

När dagens Byggcement skall ersättas av flygaskainblandad cement, krävs nya anläggningar inom cementindustrin.
Bulkteknik Sweden AB levererade en komplett FA-anläggning med inlastnings-, lagrings- och fördelningssystem och GBT AB upphandlades som UE för mark- och betongentreprenaden, samt ställningsbyggantion & håltagning. De olika momenten har varit schakt och fyllning, markförstärkning med betong (då berget visade sig ha hålrum) samt en mängd platsgjutna fundament. Förutom de stora fundamenten till silosarna, så ingick även flertalet medelstora & mindre fundament till inlastning vid kajer, gångbroar och doseringsbyggnader. Exempel på andra moment som GBT AB utfört i projektet är tätningen mellan stålsiolosar och betongfundamenten med Hagmaflex 5500.

Bypass fundament

Ett led i att återvinna slaggprodukter inom cementindustrin är att ta till vara på bypassaskan och återföra denna till produktionen. För att möjliggöra detta krävs lagringssilos, i detta fall 4 st i ett batteri. Läs mer här »

Betongrenovering och byte av grundbultar

De båda kyltornens fundament var i ett stort behov av åtgärder. Den starka värmen hade påverkat betongen och foderrören till grundbultarna hade felaktigt injekterats vid installationen. Läs mer här »

entreprenad-bild