Bypass fundament

Fundament till Silos för bypassaska

Bypass fundament

En investering för miljön

Ett led i att återvinna slaggprodukter inom cementindustrin är att ta till vara på bypassaskan och återrföra denna till produktionen. För att möjligjöra detta krävs lagringssilos, i detta fall 4 st i ett batteri. Till detta krävdes ett fundament med 300 m2 utbredning. entreprenaden ingick också att byta en 315 btg ledning till en 400 pvc. Det krävdes också säkring av skarvar på flertalet äldre tryckledningar med sk bojor.

Att inte orsaka driftstörningar

Driftstörningar

Planering & beredning är nyckeln

De ledningar som berördes av projektet hade alla anknytning till cementverket, där många tusen ton klinker mals till cemnet varje dygn. Ett avbrott på någon av tryckledningarna skulle oundvikligen leda till ett oplanerat stopp eller driftstörning med ekonomisk skada för beställaren. Vi upprättade en timtidplan för ledningsbytet så att beställaren varken behövde köpa ström i onödan (verket köper ström per timme) eller missa värdefull produktionstid. En arbetsberedning utformades och en beredskap upprättades för att kunna ta hand om en eventuell skadad tryckledning. Anläggningen stoppades klockan 07:00 och var åter i drift klockan 16:00 då den nya större ledningen var på plats och inkopplad utan missöden.