Betongrenovering och byte av grundbultar

Kyltorn i nöd

Kyltorn

Skjuvkrafter & värme gav ett grymt resultat

De båda kyltornens fundament var i ett stort behov av åtgärder. Den starka värmen hade påverkat betongen och foderrören till grundbultarna hade felaktigt injekterats vid installationen. Detta medförde att då stålet expanderade utsattes bultarna och fundamentet för starka skjuvkrafter. Till slut hade de flesta bultarna helt skjuvits av och undergjutningarna mer eller mindre malts ner. Uppdraget som GBT AB utförde var att byta grundbultarna som var 2 meter långa, samt renovera betongfundamenten.