Ett urval av projekt vi genomfört

Scrubberanläggning för SMS-Lurgi
Betong & markarbeten. Fundament för 107 meter meter hög scrubber & skorsten. Plintar, balkar & pelare samt fundament för pumpanläggning. Fläktfundament & slurytank för 600 m3.

AC-bränsleanläggning för Cementa AB
Platsgjuten betong & prefab betong. 2 st cisternfundament. 3 meter hög invallning av prefab kring cisternområde, med platsgjuten bottenplatta. Pumphus i prefab.

Fundament för Slangfilter Ugn 8 för Heidelberg Cement
Fundament för ny stoftreningsanläggning på ugn 8.

Bypass-anläggning Ugn 7 för Heidelberg Cement
Fundament för kyltorn & bypassfilter. Håltagningar & betongsågning.

Bypassaskesilos för Heidelberg Cement
300 m2 fundament till silosar för bypasaska. I projektet ingick mark & betong entreprenad. Läs mer här »